Valkenswaards Nieuws...

 


Het Groot Striepersgats Liedjesfestival is gewonnen door de 'Mulkse Vrouwen' uit Borkel en Schaft.

Dit gezelschap wist ook de publieksprijs in de wacht te slepen. Het muzikale festijn vond vrijdagavond plaats in Stadscafť De Senaat in Valkenswaard. Aan het liedjesfestival namen dertien groepen en/of individuelen deel.

De prijzen van het Groot Striepersgats Liedjes Festival werden als volgt verdeeld:
1. Mulkse Vrouwen met 'Kipfilet'
2. Duo Kabeus met 'Met jou'
3. IVO met 'Doe effe normaal'

 21 oktober is de gemeentelijke cultuurpenning uitgereikt aan de heer P.L. Vrijdag.

De heer Vrijdag is voorzitter van het Nederlands Steendrukmuseum.

Sinds 1970 houdt de heer Vrijdag zich bezig met het werven van historisch erfgoed gerelateerd aan de lithografie en steendruk. In 2001 was de heer Vrijdag een van de oprichters van het Steendrukmuseum. Mede dankzij zijn pionierswerk en inspanningen is in Valkenswaard een museum en kenniscentrum tot stand gekomen met een mondiaal unieke collectie. De heer Vrijdag houdt zich onder andere bezig met het uitbouwen deze collectie, museale presentaties, het initiŽren van bijzondere lespakketten en het inrichten van een bibliotheek over de lithografie en steendruk.

 


Pastoor Schaar heeft zondag 2 oktober uit handen van burgemeester Ederveen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1986 werkzaam als pastoor in Valkenswaard en hij zet zich in voor zowel de parochiŽle als de lokale gemeenschap.

Pastoor Schaar ontving de onderscheiding bij zijn 25-jarig jubileum als pastoor.

 
Geef ze een kans!

Ook de dove, blinde en geestelijk gehandicapte kinderen, de armste onder de armen, willen graag naar school, met een kans op een goede toekomst.

Geef ze die kans!

Help het Phil Fonds helpen! Word DONATEUR!

                      www.philfonds.nl          info@philfonds.nl

 Bij gelegenheid van Koninginnedag ontvingen dit jaar dertien inwoners van Valkenswaard een koninklijke onderscheiding.

Mevrouw J.M.N. (Annemie) Bogaerts-Brom (66) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor Stichting Phil Fonds.

J.A. Bogaerts (Jan) (67), is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor Stichting Phil Fonds.

De heer L.C. ( Leo) Brabander (75) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voornamelijk op het terrein van gehandicaptenbeleid, welzijn en ouderen.

De heer H.F. (Harrie) van Bragt (48) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn activiteiten op het gebied van welzijn.

De heer N.A.J. (Nico) van den Broek (67) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn activiteiten op het gebied van werknemersbelangen, cultuur en sport.

De heer A.W.L.C.H. (Toon) van Daal (56) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn activiteiten voor de Stichting Truckrun Valkenswaard.

De heer J.W.A. (Jan) Dijkhoff (75) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten, met name op kerkelijk terrein.

De heer M.T.E. (Mart) Engelen (61) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten op het gebied van sport, die ten goede komen aan de samenleving.

Mevrouw C.M.T. (Toos) LŁrling-Rijnders (72) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten op het terrein van primair onderwijs, goede doelen, sport en kerkelijk leven.

Mevrouw J.M.L. (Joke) Schijvens-Ansems (70) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar activiteiten op het gebied van welzijn, kerkelijk leven, cultuur en wonen. is.

Mevrouw G.B. (Ger) Smit (86) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor het Bloemencorso Valkenswaard en de Valkenswaardse Roller Club.

Mevrouw A.J. (Arianne) Sweere (54) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar activiteiten op het gebied van welzijn, humanitaire hulpverlening en zorg.

De heer P.G. (Piet) Swinkels (81) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten op het gebied van kerkelijk leven, boerenbelangen, gemeentepolitiek en ouderenwelzijn.

 


Dwarsfluitensemble CMD zoekt nieuwe fluitisten

Het dwarsfluitensemble van het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) is op zoek naar nieuwe fluitisten. Het ensemble speelt muziek in allerlei stijlen: van klassiek tot lichte muziek en treedt regelmatig op bij activiteiten van het CMD.

Speelt u dwarsfluit of heeft u ooit fluit gespeeld, dan nodigt het CMD u van harte uit om eens langs te komen voor het bijwonen van een repetitie van het ensemble. De repetities zijn elke donderdag van 18.30 tot 19.15 uur.

Peter Arts van der Zanden leidt het dwarsfluitensemble. Hij is tevens docent dwarsfluit aan het Centrum voor Muziek en Dans.

De kosten voor het dwarsfluitensemble bedragen voor inwoners van Valkenswaard € 70,00 voor jongeren tot 21 jaar of € 88,00 voor volwassenen op jaarbasis (voor inwoners buiten Valkenswaard gelden andere bedragen). Indien u in februari wilt starten, dan zijn de bedragen voor de resterende maanden van dit schooljaar respectievelijk € 35,00 en € 44,00.

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie dan kunt u terecht bij het Centrum voor Muziek en Dans, De Hofnar 14 in Valkenswaard, telefoon 040-2083591. De CMD-administratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 17.00 uur.
 


Tienerdisco Whoopz! in 10ercentrum De Belleman in Dommelen.

Het feestje voor tieners van tien tot en met dertien jaar is een initiatief van de Jongerenraad Valkenswaard.

De bezoekers van Whoopz! moeten bij binnenkomst hun naam en het telefoonnummer van hun ouders achterlaten. Ook moeten ze aangeven of ze alleen naar huis mogen of opgehaald worden.

Vrijwilligers en beroepskrachten van Paladijn houden toezicht. De tieners mogen tijdens de disco niet naar buiten, er mag niet gerookt worden en wordt er geen alcohol geschonken.

De avond duurt van 19.00 tot 22.30 uur. De toegang is gratis

 


Were Di begint, in samenwerking met plaatselijke en regionale sportorganisaties, de SG Were Di Sportacademie.

De academie is voorlopig alleen bestemd voor de leerlingen van de klassen een en twee van het voortgezet onderwijs. De sportacademie gaat in de eerste week van oktober van start.

De bedoeling van het nieuwe initiatief is om de leerlingen uit het voortgezet onderwijs nader kennis te laten maken met diverse takken van sport en ze daar verder in te bekwamen. Were Di brengt zowel teamsporten als verschillende individuele sporten onder de aandacht.

De Valkenswaardse sportclubs AVV (atletiek), HOD (hockey), VGC (golf), De Valk (voetbal), Sportivalife (fitness en dance), TV Ginneve (tennis) en The Vets (rugby) werken mee aan de sportacademie. Verder worden er trainingen verzorgd door de Waalrese honkbalclub DVS , Topsquash Dommelen en Essink Sportcentrum uit Eindhoven.

Ook is er een Zappsportklas voor kinderen die zich niet direct aan ťťn sport willen binden.

 


Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking

 

De gemeente Valkenswaard wil inzicht krijgen of er ouders zijn die gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen met een beperking. Het gaat om kinderen van 3 tot 12 jaar die buiten de reguliere buitenschoolse opvang vallen omdat ze een bijzondere begeleidingsvraag hebben. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking, met autisme of met een ontwikkelingsachterstand.

 

In de gemeente Valkenswaard is geen buitenschoolse opvang voor deze speciale doelgroep. Daarom wil de gemeente in kaart brengen of ouders er behoefte aan hebben. Als er voldoende belangstelling is voor deze opvang, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 1 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Hebt u interesse in deze opvang, dan kunt u zich aanmelden tot 21 mei op e-mailadres zorgloket@valkenswaard.nl of u kunt bellen met het Zorgloket, telefoonnummer 040-2083 444, bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur. Als de informatieavond doorgaat, wordt u na 21 mei hierover geÔnformeerd.

 

Portefeuilleverdeling B&W Valkenswaard 2010-2014

 

Na de benoeming van de wethouders heeft het college op 20 april de volgende portefeuilleverdeling en vervangingsregeling vastgesteld.

 

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen:
openbare orde en veiligheid, portefeuille-overstijgende handhavingscoŲrdinatie, integraal veiligheidsbeleid, voorlichting, bestuurlijke aangelegenheden, bestuurlijke vernieuwing, intergemeentelijke samenwerking, representatie en jumelage, strategische positionering van Valkenswaard
e-mail smo@valkenswaard.nl, t.a.v. A. Ederveen
telefoon 040-2083452

 

Wethouder M.J.A. Bax (H&G, Helder & Gedreven):
openbare werken, monumentenzorg, personeel & organisatie, financiŽn, sport, eigendommen.
Vervanger van wethouder M. Wijnen.
e-mail lgg@valkenswaard.nl, t.a.v. M. Bax
telefoon 040-2083468

 

Wethouder E.H. Buiter (PvdA):
economische zaken, volkshuisvesting, sociale zaken, pacht- & grondzaken**, ruimtelijke ordening
Vervanger van wethouder M. Bax.
e-mail lgg@valkenswaard.nl, t.a.v. E. Buiter
telefoon 040-2083468

 

Wethouder M.T.G.M. Wijnen (CDA):
onderwijs, wijkgericht werken*, zorg & welzijn, toerisme & recreatie, infobeleid & infobeheer, vergunningverlening, verkeer, cultuur, visievorming
Vervanger van wethouder E. Buiter.
e-mail lgg@valkenswaard.nl, t.a.v. M. Wijnen
telefoon 040-2083468

 


Om het gebruik van inkomensvoorzieningen te stimuleren hebben de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard de drie folders met de titel: "Mensen met minder verdienen meer!" vernieuwd.

In de folders staan allerlei actuele informatie over inkomensvoorzieningen waar mensen met een laag inkomen recht op hebben. Bijvoorbeeld: toeslagen en kortingen van de Belastingdienst, algemene bijstand en bijzondere bijstand, tegemoetkomingen in de schoolkosten en vrije tijdsactiviteiten, tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en hulp bij schulden. Er zijn drie verschillende folders: voor gezinnen met kinderen, voor alleenstaanden en stellen voor 65plussers en chronisch zieken. U kunt de folders ophalen bij de balie van uw gemeentehuis of bekijken in het digitaal loket van de website www.rechtopbijstand.nl of op deze website: kies in de linkerkolom voor 'Werk en inkomen' en vervolgens voor ' Brochures '.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 040-2083444. Op verzoek sturen zij u de brochure toe.

 


Jeugdsportfonds Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat alle kinderen in de gemeente aan sport doen. Helaas komt het regelmatig voor dat de financiŽle thuissituatie niet toelaat dat kinderen aan sportactiviteiten kunnen deelnemen. Deze kinderen kunnen een beroep doen op Jeugdsportfonds Valkenswaard.

Met behulp van het Jeugdsportfonds Valkenswaard wordt sport en bewegen voor ieder kind mogelijk. Het Jeugdsportfonds kan, tot een bedrag van maximaal € 225,-, bijspringen door bijvoorbeeld lidmaatschapsgeld, sportkleding of andere sportbenodigdheden voor hen te betalen. Hierdoor kunnen alle kinderen uit Valkenswaard van 4 tot en met 17 jaar naar hartelust sporten en bewegen bij een sportvereniging Iedereen een gelijke kans!

Contact
Signaleert u kinderen in uw vereniging die in aanmerking zouden kunnen komen voor het Jeugdsportfonds Valkenswaard? Neem dan contact op met het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen, 040-2083444 of met Maatschappelijk Werk DommelRegio, 040-2048500.

 


Valkenswaard-Zuid heet voortaan Lage Heide

De nieuwe wijk die tot nu toe vooral bekend stond onder zijn werknaam Valkenswaard-Zuid, gaat vanaf nu 'Lage Heide' heten. Het college van B&W heeft deze naam onlangs vastgesteld. Tijdens een speciaal voor de gemeenteraad belegde themabijeenkomst over de nieuwe wijk op donderdag 10 december maakte projectwethouder G. Adams de naam bekend.

Een wijknaam die naar de Dommel of de wijk Dommelen verwijst is wel overwogen, maar heeft het niet gehaald. Langs de loop van deze rivier tussen de Belgische grens en Den Bosch bestaan al tientallen van dergelijke namen. Lage Heide heeft uiteindelijk de voorkeur gekregen omdat deze naam een oud toponiem is voor het gebied ten zuiden van de Dommelseweg-Bergstraat. Op een kaartje uit 1860 is de benaming 'Broek en Lage Heide' terug te vinden. Dat duidt op een laag en moerassig gebied rond de Dommel, die destijds geregeld overstroomde.

Over de nieuwe naam is overleg geweest met heemkundekring, straatnamencommissie en Wijkraad Dommelen. Die konden zich in Lage Heide vinden.

Afgezien van de authenticiteit van Lage Heide is het een voordeel dat deze naam al redelijk bekend is in Valkenswaard, niet in het laatst vanwege de toekomstige aanleg van de Lage Heideweg. Verder kunnen nieuwe straatnamen in de wijk wellicht worden voorzien van het achtervoegsel '-heide', naar analogie van straten in Dommelen die op -wei, -dreef en -dal eindigen.

In de communicatie over het gebied Valkenswaard-Zuid zal in het vervolg dus consequent de naam Lage Heide worden gebruikt!

 


Sinds begin 2009 wordt het openbaar vervoer in Valkenswaard verzorgd door busmaatschappij Hermes in opdracht van SRE Eindhoven. Hermes biedt directe busverbindingen van en naar het centrum van Eindhoven en er is een verbinding naar het Maxima Medisch centrum in Veldhoven.

Uitgebreide informatie over vertrektijden, haltes en routes kunt u raadplegen via de website van Hermes: www.hermes.nl. De klantenservice van Hermes is bereikbaar via telefoonnummer 0800-0222 277.

 


Burgemeester Ederveen op website hyves.nl

Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen is op internet al geruime tijd te vinden op zijn eigen hyvespagina http://aederveen.hyves.nl.

Deze week heeft hij zijn pagina bijgewerkt met een nieuwe weblog Hij licht hierop zijn drukke werkzaamheden toe en geeft aan dat deze veel tijd vragen en dat ze dus gevolgen hebben voor zijn bereikbaarheid.

In zijn blog komt hij tot de conclusie dat een ‘drukke agenda’ en ‘bereikbaar zijn’ wel samen kunnen gaan, maar dat dit vraagt om het maken van afgewogen keuzes.

 
Stuur uw berichten aan: redactie@valkenswaard.com